Google
Homeاخبارقیمت زعفران


قیمت فروش هر کیلو زعفران پوشــــــــــــــــال معمولی 6,700,000 تومان
قیمت فروش هر کیلو زعفران سرگل ممتازصادراتی درجه یک
6,750,000 تومان
قیمت فروش هر کیلو زعفران سرگل درجه یک 6,600,000 تومان
نکاتی قبل از خرید و صادرات زعفران

Pure And High Quality Sargol Saffron & Quality certificates


قیمت فروش هر کیلو زعفران سرگل صادراتی درجه یک( 6,850,000 تومان) 


قیمت فروش هر کیلو زعفران ســــرگل  درجه یک ممتاز(6,700,000 تومان)


قیمت فروش هر کیلو زعفران پوشال صادراتی درجه یک در حد نگین(7,000,000 تومان)


قیمت فروش هر کیلو زعفران پوشال صادراتی درجه یک نگین( 7،500،000 تومان) نمونه


قیمت فروش هر کیلو زعفران پوشال درجه یک( 67,000,00تومان نمونه)

قیمت فروش هر کیلو زعفران دسته درجه یک( 56,000,00تومان نمونه)

بروز شده در روز یکشنبه 26   مهر 1394

Last updated:18.10, 2015

 قیمت روز زعفران

قیمت زعفران

خرید زعفران

cutvhkقیمت روز زعفران

 

 

 

logo-samandehi