Google
Homeاخبارقدرت مهارکنندگی زعفران برای سرطان

محققان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قدرت مهارکنندگی زعفران برای سه نوع سرطان را کشف کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : محققان این دانشگاه در طرح تحقیقاتی، خواص ضد سرطانی متابولیت های اصلی زعفران در سرطان های پستان، رحم و معده را در دو مدل رده سلولی و حیوانی بررسی کردند .

آقای زربان افزود: با انجام این طرح تحقیقاتی به مدت 5 ماه مشخص گردید که متابولیت های اصلی زعفران ، رشد و تکثیر سلول های توموری را مهار می کنند ولی بر رشد سلول های نرمال تاثیری ندارند.

وی گفت: محققان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هفته گذشته متابولیت های اصلی زعفران را برای اولین بار در ایران جداسازی و خالص سازی کردند.

این متابولیت ها شامل کروسین ، پیکروکروسین و کیمفرول است که با درجه خلوص بالا و هم طراز با استانداردهای جهانی از زعفران ارگانیک منطقه در مقیاس آزمایشگاهی جداسازی و خالص سازی  شده است.

خانم هوشیار ، مجری طرح پژوهشی بررسی خواص ضد سرطانی زعفران نیز گفت : زعفران به عنوان با ارزش ترین گیاه غذایی و دارویی به عنوان عامل ضد سرطانی دارای اهمیت فراوانی است که  این خواص زیستی به متابولیت های اصلی آن به‌ ویژه کاروتنوئیدها مانند کروسین، پیکرو کروسین و مونوترپن آلدهید پیکروکروسین ارتباط دارد و محققان علوم پزشکی بیرجند اکنون با جداسازی این متابولیت ها ، خواص ضد سرطانی آنها را نیز بررسی کرده اند.

کشف قدرت مهارکنندگی زعفران برای سرطانکشف قدرت مهارکنندگی زعفران برای سرطان

logo-samandehi