زعفران تازه آمد
زعفران به دلیل اینکه گیاهی گرم است، خواص دارویی زیادی دارد. استفاده از زعفران تازه که معمولا بین تولیدکنندگان رایج هست، نیز خواص فراوانی دارد. از جمله مصرف زعفران تازه می توان در مصارف غذایی مانند برنج و انواع خورشت و همچنین در چای زعفران، شربت زعفران و ... نام برد.
www.golden-saffron.ir
09363049935

Fresh saffron was
Because warm saffron plant, has many medicinal properties. Use fresh saffron which is usually common among producers, there are also many properties. The consumption of fresh saffron rice and a variety of foods such as stew and can be use in tea, saffron, saffron syrup, and much more.
www.golden-saffron.ir
09363049935