Google
Homeقیمت زعفران

قیمت فروش هر کیلو زعفران سرگل صادراتی درجه یک( 6,850,000 تومان) 


قیمت فروش هر کیلو زعفران ســــرگل  درجه یک ممتاز(6,700,000 تومان)


قیمت فروش هر کیلو زعفران پوشال صادراتی درجه یک در حد نگین(6,700,000 تومان)


قیمت فروش هر کیلو زعفران پوشال صادراتی درجه یک نگین( 7،500،000 تومان) نمونه


قیمت فروش هر کیلو زعفران پوشال درجه یک( 66,000,00تومان نمونه)

 

قیمت فروش هر کیلو زعفران دسته درجه یک( 56,000,00تومان نمونه)

 

بروز شده در روز یکشنبه 26 مهر 1394

Last updated:18.10 , 2015

 

 قیمت روز زعفران

قیمت زعفران

خرید زعفران

cutvhk

logo-samandehi